Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Eucharistické jiskry. I. až V. díl.

autor neuveden, 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Jednotlivé díly vycházely od r. 1927. Jako samizdat vycházelo pak podruhé začátkem 50. let. Orig. Scintille eucaristiche. Piccola raccolta di pensieri e affetti divoti a Gesù in sacramento vyšel víckrát mezi roky 1904 až 1928. Autora se nám nepodařilo zjistit: ohledně autorství srov. zde Duše Kristova. Rozjímání o modlitbě sv. Ignáce z Loyoly, pododd. 0603: Modlitby a rozjímání obecně.