Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zavraždění carské rodiny

Sokolov Nikolaj Aleksejevič,

Sokolov byl vyšetřujícím soudcem pro zvlášť důležité případy při omském krajském soudě. Publikace obsahuje dokumenty a popis vyšetřování.Katolická bibliografie celého oddělení 01

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


0110 Synopse, harmonizace evangelií

V oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky


Na objasnění záhadných slov sv. Irenea Adv. haer. III. I, I.

Bauer František Saleský, 1876

ČKD 1876, č. 2, str. 81 – 97.


Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií

Sýkora Jan Ladislav, 1896

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 2.


Život Krista Pána podle čtyř evangelií – náčrty rozjímání pro kněze, sv. 1 – 5

Spáčil Bohumil, 1932

1. Skrytý život Krista Pána. 2. Apoštolský život Krista Pána od počátku veřejného vystoupení až k třetí slavnosti velikonoční. 3. Apoštolský život Krista Pána od třetí slavnosti velikonoční až k poslední jeho cestě do Jerusaléma. 4. Apoštolský život Krista Pána od poslední cesty jeho do Jerusaléma až do počátku jeho utrpení. 5. Umučení a oslavení Krista Pána.


Krásné poselství a dozvuk jeho (Sv. evangelia a Skutky apoštolské). Část 1. Evangelní harmonie.

Ballon Thomas, 1922

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 93.


Krásné poselství a dozvuk jeho (Sv. evangelia a Skutky apoštolské). Část 2. Skutky apoštolské.

Ballon Thomas, 1924

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 94.