Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ve světle víry – katolická věrouka

Salajka Antonín, 1948
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

2. rozšířené vyd.