Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Úlohy z deskriptivní geometrie

Starosta Bohuslav, 1930
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Středoškolská matematika (vč. geometrie), fysika