Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1411 Posvátná místa ve světě

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Kříž v Limpias

Kleist Ewald Freiherr von, , 1923

2., rozš. vyd. Předtím 1921. Orig. pravděp. Auffallende Erscheinungen an dem Christusbilde von Limpias, tři vyd. mezi 1920 až 1922, upravený překlad.


La Salette a jeho tajemství.

Míka Josef, 1903

P. Josef Míka * 27. 2. 1851 Újezdec, † 20. 5. 1924 Hrádek u Sušice.


Cesta do Říma

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 1920

Orig.: The path to Rome, 1902. Slavná, dodnes znovu a znovu vydávaná zpráva o autorově pouti přes Alpy do Říma. Česky jediné vyd.


List pasačky La Salletské P. H. Rigauxovi, faráři v Argoeuves za dne 28. února 1904.

Calvat Mélanie, 1910

Studijní, sv. 28. Jediné čes. vyd. Orig.:


Život Melanie, pasačky La Salettské, jejž sama napsala léta Páně 1900. Její dětství 1831 – 1846.

Calvat Mélanie, Bloy Léon, 1914

Orig.: Vie de Mélanie, bergère de la Salette, écrite par elle-même en 1900. Son enfance, 1831-1846. Introduction par Léon Bloy. Poprvé 1912. Dobré dílo, sv. 18. Česky vyšlo ještě jednou jako samizdat, kolem r. 1968.


Zjevení přesvaté Panny na hoře La Salettské 19. září 1846 dle sepsání Melanie Kalvatové, pasačky La Salettské.

Calvat Mélanie, 1907

Studijní, sv. 15. Orig.: L'Apparition de la Très-Sainte Vierge sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 1846. Poprvé 1879. Vyšlo česky též 1912, 1921, 1995, 2005 a 2010.


Příběh o zjevení Nejblahoslavenější Panny Marie dvěma pastouškům na hoře La Salette ve Francouzku dne 19. září 1846.

Hecht Laurenz, 1849

Překlad 2. a 3. vyd. Geschichte der Erscheinung der seligsten Jungfrau zweien Hirten-Kindern auf dem Berge von Salette in Frankreich, den 19. Herbstmonat 1846, 1847, pořídil pan Šenk Antonín Bedřich, učitel farní školy. Máme i jiný výtisk téhož vyd.


Lampa posvátná

Wiseman Nicholas Patrick Stephen, 1859


Lurdy a pouť do Lurd r. 1896 konaná.

Kolísek Leopold, 1899

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 67. Celoživotní propagátor Lurd, farář v Předklášteří u Tišnova P. Leopold Kolísek (* 14. 11. 1859 Protivanov, † 25. 8. 1922 Křižanovice), psal na toto thema až do své smrti.


Fatima volá – děje zjevení Matky Boží v dolině Iria u Fatimy z r. 1917. Růžencová Královna z Fatimy.

Fonseca Luigi Gonzaga da, 1948

Poprvé vyšlo v Římě jako Le meraviglie di Fàtima. Le apparizioni ed i miracoli della Madonna del Rosario di Fàtima. Con app. di preghiere e canti, 1932, např. roku 1959 vyšlo 15. italské vyd. Druhá publikace je v podstatném zkrácení a úpravě, poprvé vyšla r. 1943, pak 1945; toto je 3. vyd. z r. 1947. První knihu darovala paní V., druhou naskenovala M. Oběma děkujeme.


Květen ve Fatimě. Třicetdvě májové promluvy.

Kulač Jaroslav, 1946

Volně na internetu.


Tři svatá města – Ars v Dombes, Svatý Jakub v Compostelle, Hora svatého Michaele

Baumann Émile, 1920

Trois villes saintes – Ars-en-Dombes, Saint-Jacques-de-Compostelle, Le Mont-Saint-Michel (1915), s přídavkem Heures d'été au Mont Saint-Michel (1920); přídavek zde v češtině, vzhledem k datu vydání, není.


Cesta do Francouz a do Špaňhel (Španěl), již vykonal a sepsal Josef Chmelíček. Díl I. až III. Výlet do Solnohradu. Náčrtky cestopisné.

Chmelíček Josef, Soukup Jan, 1873

Díl I. 1869 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 36.). Díl II. 1872 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 39.). Díl III. Chmelíček Josef, 1873. Výlet do Solnohradu. Náčrtky cestopisné. Soukup Jan, 1873 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 40.).