Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s tzv. demokratismem Evropského svazu (tzv. unií), což není nic jiného, než korporátní socialismus! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (vlastně poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.

2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1111 Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění

V oddělení: Sociologie a charita


Inferiorita české literatury katolické

Bitnar Vilém, 1941

Knihu poslal O., děkujeme.


Rozptýlené paprsky. Essaye, proslovy a meditace.

Čep Jan, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 72.


Katolíci a tisk

Rajtoral Jaroslav, 1937

Separátní otisk z Písemné školy pro výchovu pracovníků a řečníků Československé strany lidové.


Z duševního bojiště. Literární statistické črty.

Vaněček František Xaver, 1892


Smrt ve středu

Hájek Petr, 2009

Analýza některých událostí jedenadvacátého století (např. válka v Iráku, gruzínská válka) dokazuje, že nevznikly z mocenského pnutí na globální scéně, nýbrž mají své kořeny ve vnitřní politice Spojených států. Výklad vývoje nového milénia coby zamlžování skutečnosti mediální manipulací. Aktuální mocensko-politická situace má, podle autora, podobu synthesy reality a manipulace. Zástupce vedoucího kanceláře presidenta pro oblast komunikačních a kulturních strategií interpretuje pozadí nedávných světových i vnitropolitických událostí. Ze strany Církve nepozorujeme v tomto směru jakoukoliv aktivitu, čelný laik pan Bělobrádek naopak jezdí do USA pro rozumy. Volně dostupné na internetu.


O tlači

Jehlička František, 1911

Spisy poučné a obranné, sešit 2; autor je v knize uveden jako Salezius.