Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s tzv. demokratismem Evropského svazu (tzv. unií), což není nic jiného, než korporátní socialismus! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (vlastně poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.

2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1104 Starý kapitalismus volné soutěže

V oddělení: Sociologie a charita

Kapitalismus volné (t. j. vždy někoho likvidující) soutěže je trvale neudržitelný a vždy se změní na jiný režim: např., a to nejčastěji, na korporátní socialismus, nebo, méně často, na znárodňující komunismus.

Antiutopie jsou níže v pododdělení 1108.


Stávky – několik úvah z bojiště práce s kapitálem.

Vrba Rudolf, 1900

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 17 (na obálce je chybou tisku uvedeno 16).


Kdo jest otrokem?

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1903

Napsal Jan Bělina. Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 3.


Rozmach kapitalismu a majetek církve

Vrba Rudolf, 1907

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 78.


Lichvářská utopie

Chesterton Gilbert Keith, 2016

Originál Utopia of Usurers, 1917. Překlad převzat z blogu.


Náčrt zdravého rozumu

Chesterton Gilbert Keith, 2016

Originál Outline of Sanity, 1927. Překlad převzat z blogu.


Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii: Případ Rocco Buttiglione. Levy prichádzajú.

Buttiglione Rocco (aj. red.), Palko Vladimír, 2004

Už je to 16 let a Římskokatolická církev stále spí svůj sladký pacifistický sen: "Ať nás třeba sežerou, Hospodin má všechno ve své moci, a my k němu stejně přijdeme, stačí, když se budeme modlit." Ale Pán jim řekne: "Nač jsem vás tam měl?" A půjdou – kam? Už je to tedy 16 let.
Otiskli jsme zásadní části z výslechu(!) kandidáta na eurokomisaře (tedy otázky europarlamentních politiků a odpovědi kandidáta R. Buttiglioneho) v r. 2004. Celý přepis výslechu kandidáta euroúřady nikdy nezveřejnily. Z tohoto dokumentu a z Palkovy knihy (2012 a 2019, česky 2016) je patrné, že eurozlo (o kterém se před 20 lety vědělo většinou jen v hlavních rysech, nikoliv detailně), se dnes již veřejně plně vyjevuje.


Rozdělený svět, Расколотый мир

Солжени́цын Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич), 2015

Přednáška byla přednesena rusky; protože posluchači university neznali ruštinu, byla tlumočena. Za komunismu vyšla v češtině jako samizdat, nyní péčí Knihovny Libri nostri je zveřejněna poprvé paralelně v ruštině i v češtině. Dovolujeme si připomenout, že přednáška byla přednesena 35 let před dnešní krisí.


Komplot proti Bohu

Livernette Johan, 2016


Velký souboj Kachny contra slepice

autor neuveden, 2011

Komiks – bájný příběh o intrice, propagandě a zmaru.