Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0608 Křížová cesta

V oddělení: Asketika


Trojí křížová cesta pro kněze

Urban Jan Evangelista, 1931

Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x.


Pobožnost k Pánu Ježíši na dřevě kříže umírajícímu, kteráž se konává při navštívení cesty křížové v Římově,

Paulus Jaroslav, 1917

(název pokračuje:) na pětmecitma zastavení rozdělené, s návěštím týkajícím se spůsobu té pobožnosti,k potěšení a užitku duchovnímu ctitelův umučení Páně; dle starobylých a úctyhodných vydání. Poprvé vyšlo jako již přeprac. vyd. (P. Marchal Jan Nepomucký) 1860, potom 1880, 1896 (P. Haláček Šimon) a 1901. Naposledy jako 5. vyd. 1928.


Sv. Alfonsa Marie z Ligouri [sic], učitele církve sv. a zakladatele kongregace nejsv. Vykupitele Úvahy o umučení Ježíše Krista s výkladem pro duše zbožné.

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1897

Od str. 140: Osmero rozjímání o umučení Ježíše Krista vyňatých z předešlých úvah. Od str. 160: Pobožnost křížové cesty z pera sv. Alfonsa (píseň vyjímaje).


Vzhůru na Golgothu (Golgotu)! čili poslední bolestná cesta Pána našeho Ježíše Krista představená v sedmi postních kázaních.

Špachta Dominik Alois, 1854

Vyšlo ještě 1866.


Křížová cesta pro Velký pátek

Newman John Henry (svatý 2019), 1932

Jediné čes. vyd. Orig.: The Stations of the Cross; obsažženo ve sbírce Meditations and Devotions, poprvé 1893 (v 6. vyd. 1912 je text na str. 221 až 242).


Utrpení Kristovo. kázání.

Tóth Tihamér, 1935

Jediné čes. vyd. Překlad podle 3. něm. vyd. Orig.:


Původní svatá Křížová Cesta Pána našeho Ježíše Krista

Leonardo da Porto Maurizio (svatý), 1861

(název pokračuje:) na čtrnáctero zastavení, z soudného domu Pilátova, až do Božího hrobu, rozdělená a Jerusalémskými odpustky hojně obdařená podlé horlivého ducha blahoslaveného Leonarda a Portu Mauritio, kněze řádu Františskánského, bývalého Missionáře a horlivého zakladatele Křížových cest s připojeným popsáním Porciunkule k prospěchu nábožných duší na novo vydal P. Pavel Jos. Pelikovský, kněz řádu sv. Otce Františska. Třetí opravené vydání.