Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Trojí křížová cesta pro kněze

Urban Jan Evangelista, 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Křížová cesta

Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x.