Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0608 Křížová cesta

V oddělení: Asketika


Trojí křížová cesta pro kněze

Urban Jan Evangelista, 1931

Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x.


Pobožnost k Pánu Ježíši na dřevě kříže umírajícímu, kteráž se konává při navštívení cesty křížové v Římově,

Paulus Jaroslav, 1917

(název pokračuje:) na pětmecitma zastavení rozdělené, s návěštím týkajícím se spůsobu té pobožnosti,k potěšení a užitku duchovnímu ctitelův umučení Páně; dle starobylých a úctyhodných vydání. Poprvé vyšlo jako již přeprac. vyd. (P. Marchal Jan Nepomucký) 1860, potom 1880, 1896 (P. Haláček Šimon) a 1901. Naposledy jako 5. vyd. 1928.


Sv. Alfonsa Marie z Ligouri [sic], učitele církve sv. a zakladatele kongregace nejsv. Vykupitele Úvahy o umučení Ježíše Krista s výkladem pro duše zbožné.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1897

Od str. 140: Osmero rozjímání o umučení Ježíše Krista vyňatých z předešlých úvah. Od str. 160: Pobožnost křížové cesty z pera sv. Alfonsa (píseň vyjímaje).


Vzhůru na Golgothu (Golgotu)! čili poslední bolestná cesta Pána našeho Ježíše Krista představená v sedmi postních kázaních.

Špachta Dominik Alois, 1854

Vyšlo ještě 1866.


Původní svatá Křížová Cesta Pána našeho Ježíše Krista

Leonardo da Porto Maurizio, svatý, 1861

(název pokračuje:) na čtrnáctero zastavení, z soudného domu Pilátova, až do Božího hrobu, rozdělená a Jerusalémskými odpustky hojně obdařená podlé horlivého ducha blahoslaveného Leonarda a Portu Mauritio, kněze řádu Františskánského, bývalého Missionáře a horlivého zakladatele Křížových cest s připojeným popsáním Porciunkule k prospěchu nábožných duší na novo vydal P. Pavel Jos. Pelikovský, kněz řádu sv. Otce Františska. Třetí opravené vydání.