Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zavraždění carské rodiny

Sokolov Nikolaj Aleksejevič,

Sokolov byl vyšetřujícím soudcem pro zvlášť důležité případy při omském krajském soudě. Publikace obsahuje dokumenty a popis vyšetřování.Katolická bibliografie celého oddělení 01

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


0105 Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

V oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky


Z růže kvítek vykvet nám. Příběhy novozákonní pro mládež.

Durych Jaroslav, 1939


Tak pravil Kristus. Slova Božského Učitele z Evangelií.

Hronek Josef, 1954

Edice Listy víry, sv. x. Jediné vyd.


Když přišla na svět láska.

Pfannmueller Franz Donatus, 1947

Vyšlo 1925, 1931 (zde je uvedeno: výroky z Písma sv. podle Hejčla a Sýkory), 1934 a 1947, a znovu 1997 (jiný vydavatel). Orig.: Als der Heiland kam. Bilder aus Palästinas glücklichster Zeit. Poprvé 1911, 6. vyd. 1927, naposledy 2012. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Postilla aneb Výklady a rozjímání na evangelia, řeči a epištoly nedělní a sváteční celého roku, jakož i umučení Pána našeho Ježíše Krista, ku poučení a vzdělání katolických křesťanů. Díl 1 až 4.

Frencl Innocenc Antonín, 1861

Dí1: 1854, na evangelia nedělní od 1. neděle adventní do Božího hodu velikonočního; Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 39. Díl 2: 1855, na evangelia nedělní od slavného dne vzkříšení Páně až do poslední neděle po svatém Duchu; Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 40. Díl 3, 1857, na evangelia na svátky a slavnosti Svatých a Světic Božích; Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 42. Díl 4: 1861, na řeči a epištoly nedělní a sváteční celého roku; Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 46.


Postilla, to jest výklady na všecky nedělní a sváteční i svatopostní epištoly a evangelia (evandělia) celého roku církevního

Goffine Leonhard, 1907

(název pokračuje:) s věro- i mravoučnými úvahami, vysvětlivkami důležitějších obřadův a obyčeju církevních, s připojenými výroky svatých otcu, životy čelnějších svatých blahoslavených dítek církve katolické Ctihodného otce Leonarda Goffine-a, kněze řádu Premonstrátského, z něm. původního díla přeložili z lásky k svému milému národu českoslovanskému bohoslovci olomouckého kněžského semináře. Nejnovější vydání doporučil a zapůjčil čtenář J. K.; kniha od té doby česky nevyšla. Předtím vyšla v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 61 (díl 1) a Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 62 (díl 2). Přitom díl 1. obsahoval neděle a svátky Páně, 1875, 530 str. a díl 2. obsahoval slavnosti a svátky Svatých, 1876, 274 str. Slovensky vyšlo v 1 svazku 1906.


Čtení z Písma svatého. Starý zákon.

Navrátil Augustin († 1964), Hejčl Jan, 1939

Uryvky Písma sv. podle překladu Dr. Jana Hejčla. Není vhodné, zvláště pro děti a pro ještě ne dokonale připravené katolíky číst Písmo svaté postupně. Po katechismové průpravě je vhodné přikročit ke čtení nejprve vybraných pasáží a teprve po dlouhém čase se lze bez nebezpečí věnovat celému textu. Jen takto nevznikne ze čtení více škody než užitku. Právě pro tento střední úsek osvojování si víry slouží tato a následujíécí tři knihy Čtení z Písma svatého.


Čtení z Písma Svatého. Nový Zákon – Evangelium.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1940

Texty evangelia s úvahami a výkladem; podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla.


Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Skutky a listy apoštolské.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947

(III. díl) Texty Skutků a listů apoštolských podle překladu Dr. L. Sýkory a Dr. J. Hejčla s úvahami a výkladem. I. část (další už nevyšla). I zde děkujeme za možnost připojení textového pdf souboru.


Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Zjevení svatého Jana apoštola.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1946

(IV. díl) Texty Zjevení s úvahami a výkladem podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla. Oba soubory .pdf jsou z různých exemplářů.