Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Střípky z historie Libochovic

Korous Karel, 2020
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české

Stručný přehled historických událostí provázaných s Libochovicemi a okolím. Nejen o dávných událostech a významných osobnostech, ale i o životě „obyčejných" lidí. Současnost i budoucnost se mj. odvíjejí z udržování tradic a z navazování na dobré vzory. Pro začátek stačí začíst se a dívat se okolo sebe na místa, kde žili naši předci. Následně pak uvažovat o odkazu, který nám zachovali.


Dogmatika pro studium i pastoraci

Müller Gerhard Ludwig, 2010
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • Muller-Dogmatika-pro-studiu..., 64.3 MB   

Věstník katolického učitelstva. Dobrá cesta – Výbor z přednášek prázdninového kursu katolického učitelstva.

Hanzelka František, Kuncek Jan, 1940
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

1. kurs, ve Frýdlantě nad Ostravicí, 1930.
2. kurs, v Českém Krumlově, 1931.
3. kurs, na Svatém Kopečku, 1932.
4. kurs, v Banskej Bystrici, 1933.
5. kurs, v Náchodě, 1934.
6. kurs, v Užhorodě, 1935.
7. kurs, ve Znojmě, 1936.
8. kurs, v Trenčíně, 1937.
9. kurs, v Domažlicích, 1938.
10. kurs, ve Valašském Meziříčí, 1940.
11. kurs, v Jičíně, 1941.
12. kurs, ?.
13. kurs, v Levoči, 1947.
O dalších svazcích podle tohoto seznamu nevíme; jakékoliv zjištění v tomto směru (např. novinové články) s díky uvítáme.


Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství.

Pohunek František, Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil (aj. red.), 1910
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Proč Vychovatel? Chceš-li zničit národ, utaj jeho historii. To se u nás děje: bláboly o husitství, o roku 1620, o Rakousku-Uhersku, o roku 1918, o německé okupaci. Podpůrný prostředek: rozvrať výchovu a školství. Rovněž toto se děje: inkluse, asistentky ve třídách, osnovy a učebnice indoktrinované zrůdnostmi zvanými evropské hodnoty, korona se k rozvratu využívá naplno. Nákup zámořských vrtulníků je z hlediska záchrany národa směšný. Proto Vychovatel – i když všeobecná znalost pravdivé národní historie je ještě důležitější.
Vychovatel vycházel v letech 1885 – 1935: roč. 1, č. 1 (1885) – roč. 50, č. 3 – 4 (1935).
Přílohy: Promluvy nedělní a sváteční (1896 – 1897), Učitelská příloha (Up: 1898 – 1928), Katechetská příloha (1898 – 1909), Věstník katechetský (Vk: 1910 – 1932). Změny podnázvu: Orgán Katechetského spolku v Praze a Jednoty českého katolického učitelstva v Království Českém (1898), Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství (1897 – 1930), Měsíčník pro otázky vychovatelské, školské a katechetské (1931 – 1935).
Inventura: Chybějí roky 1934 a 1935; kromě toho, v ročníku 1930 chybějí některá čísla.


Pojednání o podstatě a původu bohatství národů.

Smith Adam, 2001
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Orig.: Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, poprvé 1776, později upraveno. U nás (1850), 1920, 1958, 2001 a dále.
Čtenář se možná podiví pododdělení, do něhož je tato "bible" zařazena. Jejímu přesunutí jinam se nebráníme za jediné podmínky: pokud vyznavači tohoto "náboženství" (václav Klaus st, Hana Lipovská, Miroslav Ševčík ...) podrobně rozeberou okolnosti a příčiny stovek, a snad i tisíců rozkradení národního majetku po převratu 1989 zhruba do r. 1997 (tedy ještě před r. 2004, kdy jsme vstoupili do tzv. EU, na což se většinou vymlouvají. Kdy tedy byly položeny základy ztráty národního majetku a jeho přesunu do ciziny. Štěstím našeho požadavku je, že Václav Klaus st. byl v té době napřed ministrem financí a pak dokonce předsedou vlády, přičemž právě on byl tehdy hlavním vyznavačem této "víry".
Může jít dokonce o to, že tato "bible" podpořila žravost západního světa, na kterou už dlouho poukazuje Rusko, které v těchto dnech už definitivně vítězí ve svém sporu, který vede na Donbasu se západním společenstvím.
A je s podivem, že hlasatelé Smithova "náboženství" úplně ignorují nářky oponentů (např. https://www.svatoplukzs.cz/svatoplukovy-trialogy/) nad zoufalými léty 1990 až 1997, kdy byly položeny základy dnešního neštěstí. Pouhé memorování dogmat bez reflexe reality vede jen k posměchu nad věroukou svobodného trhu.


Spor dvou monsignorů a emeritního presidenta

Piťha Petr, Halík Tomáš, Klaus Václav st., 2018
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa

Z hlediska Knihovny Libri nostri je tento spor zajímavý např. proto, že jeden z monsignorů vypustil do světa blábol o údajné proměnlivosti lidské přirozenosti. Čtenář má v naší Knihovně k disposici publikace snadnější i obtížnější, převážně sice staré, ale i několik nových. Z těch nových se tomuto tématu věnují dvě knihy. Cestu k pochopení toho, že lidská přirozenost nemůže být měnlivá, ukazuje Morálka bez mezí? Krize etického myšlení. Fuchs Jiří, 2017, nezpochybnitelný důkaz toho pak Člověk bez duše, život bez smyslu. Systematický kurz filosofické antropologie. Fuchs Jiří, 2016; obě jsou v pododd.: 0408: Knihy nakladatelství Academia Bohemica. To, že vzdělanec smí o tomto naprosto fundamentálním thematu blábolit tak, jak uvedeno ve "Sporu", a přitom zůstávat v Církvi, navíc jako pastýř, je ovšem záležitostí příslušné církevní autority.


Církevní dějiny sv. 1. – 4. Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce.

Polc Jaroslav Václav, Maccarrone, Michele, 1995
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

1. Křesťanský starověk. 2. Raný středověk. 3. Vrcholný středověk. 4. Novověk.


Patrologie.

Polc Jaroslav Václav, Dattrino LLorenzo, 1994
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Patrologie a patristika obecně


Našinec

Černochová Josefína, 1870
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Do roku 1916: Zpřístupňujeme digitalizaci, kde si čtenář může prohlížet jednotlivá čísla nebo vyhledávat v obsahu celého časopisu na adrese Národní digitální knihovny.
Roky 1917 až 1941:


Média a moc

Bednář Miloslav, Davies Nicolas J. S., Jakl Ladislav, Klaus Václav ml., Kuras Benjamin, Leikert Jozef, Mach Petr, Macková Mária, Robejšek Petr, Žantovský Petr, 2017
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Publikace Medias res – výběr

Sborník Medias res, sv. 7.