Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Duše Napoleonova

Blloe Leon, 1912
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení:


Rytířka Smrti

Bloy Leon, 1917
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení:


Johanna D'arc

Bloy Leon, 1925
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení:


olympiády pro střední školy

kolektiv, 1959
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Středoškolská matematika (vč. geometrie), fysika

1.Matematická olympiáda
2. Fysikální olympiáda. Svazky měly končit šk. rokem 88/90, ale revoluční duch zabránil vydání už i svazku 88/89. Čtenář najde chybějící úlohy v Rozhledech mat.-fys. Pro dokreslení revoluční situace připojujeme zoufalou brožuru s úlohami šk. r. 90/91.
3. Chemická olympiáda.


Krátky slovník jazyka cirkevno-slovanského so slovenským prekladom

kolektiv, 1993
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Nauka o češtině a staroslověnštině


Liturgia sv. Jana Zlatoústeho

Hopko Vasilij, blahoslavený 2003 (red.), 1968
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgické příručky


Pobožnost ke cti milostného Pražského Jezulátka. Zvláštní otisk z Knížky Pražského Jezulátka.

Fūrgottová Xaverie, 1937
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Školské sestry OSF, sv. 44. K autorství – tehdejší představená. Zřejmě poslední příspěvek do této edice, která je tímto již úplná. Naše díky letí opět na Slovensko, milému přspěvateli O. Ch.


Cesta k oltáři Páně. Obřady sedmera svěcení kněžských a konsekrace biskupské.

Sedlák Jan Nepomucký, 1922
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Pontifikál

Z římského pontifikálu přeložil a výklad připojil Jan Nep. Sedlák. Z knihy byly použity pro samostatná vyd. dvě části: 1. Obřady sedmera svěcení kněžských, 1922 (70 stras). 2. Pius X., svatý. Pia X. exhorta k duchovenstvu, 1922 (44 stran) – tuto také zařazujeme.


Časové úvahy. Bibliografie; šířeji Politické družstvo tiskové, nově Tiskové družstvo – bibliografie.

Brynych Eduard Jan Nepomucký, Reyl František, Keppl Karel, Papež Jiří aj. red., 1943
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Poslední sešitek sbírky "Casové úvahy" vyšel r. 1943 jako č. 1 – 2. Úplná bibliografie dosud není zpracována. Prozatímní bibliografie:
1. Časopis Časové úvahy v letech 1896 – 1918, témata a osobnosti. Papež Jiří, 2014 (průkopnická, bakalářská práce zpracovávájící bibliografii prvních 22 let existence Časových úvah – pro další roky připravujeme její pokračování; uveřejněno se souhlasem autora).
2. Seznam knih Tiskového družstva pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Adalbertinum, 1930 (nabídková brožurka).
3. Zvlášť číslované:
Škola a náboženství. Tauber Otokar, 1919, 255.
Katolíci za války – odpovědi na nepřátelské výtky. Skála Václav, 1919, 259. (Zbývá se ovšem otázat, kdo z tzv. katolické monarchie zodpovídá za to, že se Rakousko-Uhersko ve vojně přidalo k potrhlému protestantskému Německu proti pravoslavnému Rusku – vždyť pravoslaví a katolictví jsou si tak blízké! Nezpůsobili to tzv. rádoby katolící? Podobně jako i dnes titíž rádoby katolíci plivají po pravoslavném Rusku po vzoru západních, už ani ne protestantů, ale rovnou bezvěrců. Ba hůř: evropské země jsou ochotny spolupracovat s wahabitskými Saúdy podporujícími terorismus a násilně likvidujícími křesťanství, ale nikoliv s křesťanským Ruskem, které proti tomuto islámskému terorismu úspěšně bojuje!)
Laická morálka. Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef), 1920, 263.
Církev československá. Skála Václav, 1920, 264.
Věda a víra o původu světa. Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef),1920, 266.
Církevní snahy Husovy. Sahula Jiří, 1920, 268.
Časové záhady výchovy – studie filosoficko-morální. Tauber Otokar, 1920, 269.
Skutky a nikoli pouhá slova papeže míru Benedikta XV. Kašpar Karel Boromejský, 1922, 277.
Československý katechismus – rozklad křesťanství. (Rozbor katechismu dra Farského a Kalouse.). Konečný Jan, 1922, 283.
Církevní úkoly staročeských škol nekatolických. Sahula Jiří, 1923, 284.
Dnešní směry socialismu. Hronek Josef, 1923, 285.<> Sektářské vědomosti o Husovi. Sahula Jiří, 1924, 294.
První průkopníci luterství v Čechách. Sahula Jiří, 1924, 295.
Adventisté. Konečný Jan, 1926, 305.
Biblické ženy a katolická dívka. Kreuser Martin, Oliva Arnošt, 1927, 308.
Pravda a lež o českých dějinách. Díl I. Doba katolická. Díl II. Hus a husitství. Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1926, 307, 1927, 310.
Mravní záhady dneška. Tauber Otokar, 1928, 311.
Obraz doby svatováclavské. 1., 2. a 3. díl. Sahula Jiří, 1929, 314, 317 a 318.
Pozn.: Jiří Papež ve své bibliografii, str. 10, uvádí, že se mu nepodařilo dostat se ke dvěma číslům Časových úvah. Jejich zveřejnění připravujeme na tomto místě.


Opera moralia Sancti Alphonsi Mariae de Ligorio Doctoris Ecclesiae I. – IV. (Theologia moralis. Tomus primus – quartus. Editio nova.)

Alfonso Maria de Liguori, svatý, Gaudé Léonard, 1912
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

1. Tractatus de conscientia, de legibus, de virtutibus theologicis, et de primis sex decalogi praeceptis. 1905.
2. Tractatus de septimo et octavo decalogi praeceptis, de praeceptis ecclesiae, de statibus particularibus, de actibus humanis et de peccatis. 1907.
3. Tractatus de sacramentis in genere; de baptismo et confirmatione; de eucharistia; de poenitentia; de extrema unctione et ordine. 1909.
4. Tractatus de matrimonio, et de censuris, praxim confessarii, examen ordinandorum ac indicies. 1912.
Víckrát nevyšlo. Tento zpřesňující a zestručněný komplet nahradil autorovu sbírku Theologia moralis, Tom. 1 – 10.,která v něčem nebyla všemi přijata.