Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O častém sv. přijímání a o časté svaté zpovědi; s připojenými modlitbami

Vojáček Methoděj Josef, 1912
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Vydání 2., podle nových eucharistických dekretů sv. Stolce opr. a rozmn.