Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních

Bidlo Jaroslav, Hýbl František, Šusta Josef, Dobiáš Josef († 1972), 1905
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Tento název nesly některé (ty lepší) učebnice dějepisu v 1. pol. 20. stol. u nás, nebo se tak jmenovala edice, ve které tyto učebnice vycházely. Jmenovaná čtveřice autorů se na nich různým dílem podílela. Publikace zařazujeme do tohoto pododd. proto, abychom viděli, jak se o našich dějiných v těchto učebnicích učilo v kontextu dějin světových. První výtisk cyklu spatřil světlo světa ještě za monarchie r. 1905, poslední r. 1948. Příklady učebnic v poměrech, které diktovaly nebo diktují hrubé zkreslování dějin, časem zařadíme do pododd. 1109: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...). Na toto místo zařazujeme níže uvedené tituly, ne že by se však všemu zkreslování úplně vyhnuly ...
1. Díl 1., Dějiny starého věku. Hýbl, 1911.
2. Díl 2., Dějiny středního a nového věku do roku 1648. Bidlo, Šusta, 1923.
3. Díl 2., Dějiny středního a nového věku do osvícenství. Bidlo, Šusta, 1935.
4. Díl 3., Dějiny nového věku. Šusta, 1905.
5. Díl 3., Dějiny nového věku od osvícenství. Bidlo, Šusta, 1933.
Pokud by některý čtenář myslel, že je třeba pro ilustraci uvést ještě jiné vydání tohoto cyklu, vyhovíme. Požádali jsme také o odborné posouzení tohoto souboru z hlediska příp. překreslování dějin; recensi časem zveřejníme.