Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Komentář k některým návrhům Ministerstva školství Ceské republiky.

Míčová Milena, 2021
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Předneseno na 3. setkání českých, moravských a slezských vlastenců v Příčovech, konaném 21. 8. 2021. Citované dukumenty jsou dostupné na stránkách MŠMT ČR a také Knihovna Libri nostri je má k disposici.