Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta do Říma

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 1920
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Posvátná místa ve světě

Orig.: The path to Rome, 1902. Slavná, dodnes znovu a znovu vydávaná zpráva o autorově pouti přes Alpy do Říma. Česky jediné vyd.