Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Člověk a dějiny

Pecka Dominik, 1969
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

Mezi lety 1949 až 1992 vyšly P. D. Peckovi u nás jen čtyři knihy a to roku 1969: kromě Člověk a dějiny jen Člověk a technika (obojí jako jakýsi zárodek asi plánované edice Orientace), dále Cesta k pravdě (3. a dosud posl. vyd., poprvé 1940) a stručný Úvod do filosofie.
Doplňujeme zevrubnou studií ze stránek Katolická kultura.