Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Nebeský žebřík

Klimakos Ioannes tes (Sinaita Lestvičník), 2015
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Neslovanský Východ

Zdarma na internetu.