Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Obnova majetku.

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Šovinistický nebo kosmopolitní-globalistický socialismus korporací a oligarchů

Orig. An Essay on the Restoration of Property (1936).Tento essay je jakousi biblí distributismu (česká wikipedie pro jistotu toto heslo nemá), na němž pracoval Belloc ruku v ruce s Chestertonem. Distributismus je objasněn i v dalších publikacích; všechny v Knihovně Libri nostri již jsou:
Rerum novarum, Quadragesimo anno a všude dostupná Centesimus Annus;
Co je špatného na světě, Náčrt zdravého rozumu a Lichvářská utopie (všechny tři Chesterton) a
Otrocký stát (Belloc).
Dnešní katolíci v ČR však preferují oligarchismus (s jedinou výjimkou Babiše) a trh bez přívlastků (koronavirus ale bude jejich tragicky drsná léčba). Jako neblahý příklad lze uvést novináře-katolíka, který Bellocův essay sice přeložil, ale odmítl ho publikovat s tím, že ho považuje za fašistický (universální mediální nálepka); jiní by zde asi zase objevili komunismus. Je tedy uveřejněný překlad již druhý, a jsme rádi, že do slovenštiny. V Českých zemích se katolický překladatel nenašel. Na Slovensko tedy letí naše poděkování: Pán Bůh odplať!