Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Rozbor a obrana encykliky sv. Otce Pia X. o názorech modernistů

Kadeřávek Eugen Jan N., 1908
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Otisk z "Obrany", přílohy "Křesť. Školy".