Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Židovství a křesťanská otázka

Solovjov Vladimir Sergejevič, 1939
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Srovnávací věda náboženská

Dominikánská edice Krystal, sv. 36.