Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Liberální rozpor: důkaz sporem.

Máslo Lukáš Augustin, 2018
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Je-li tedy liberální demokracie nesmyslná, pak její rozpory časem nutně narůstají a její zachování, byť jakýmikoli prostředky, je nemožné.