Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Orthodoxie

Chesterton Gilbert Keith, 1918
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

1. vyd. orig. 1908.