Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Сборник задач московских математических олимпиад. Пособие для внеклассной работы по математике (Sbírka úloh moskevských matematických olympiád.)

Леман Андрей Андреевич, Болтя́нский Влади́мир Григо́рьевич, 1965
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Středoškolská matematika (vč. geometrie), fysika

Jako memento thomistickým filosofům a učitelům thomistické filosofie – počet úloh v této publikaci a jenom těch v Theologické Sumě je srovnatelný, počet žáků a studentů a výsledky jejich výuky se srovnat nedají – tak jsou na straně filosofie ubohé. Také jako ukázka úrovně sovětského školství v 50. a 60. letech 20. stol.