Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Rozumem ke zdroji pravdy. Filosofické úvahy.

Beneš Jaroslav, 1939
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika

Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x.