Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katechetika – duch a forma katolického vyučování náboženského

Hronek Josef, 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Knihovna Logos, sv. 3. Jediné vydání.