Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Z husitství do protestantismu – historicko-náboženská úvaha. Díl I. – VII.

Sahula Jiří, 1915
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem (dnešní analogie: fanatický Islámský stát)

Díl I. Srovnání husitství s lutherstvím. Počátky lutherství v Čechách až do pádu vlády Hlavsovy roku 1524. Hlasy katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 4.
Díl II. Kališná hrůzovláda. Hlasy katolického spolku tiskového 35, 1904, č. 3.
Díl III. Triumf a pád kališné hrůzovlády. Hlasy katolického spolku tiskového 36, 1905, č. 2.
Díl IV. Vítězná reakce protestanská. Hlasy katolického spolku tiskového 44, 1913, č. 1.
Díl V. Doba Mystopolova. Hlasy katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 1.
Díl VI. Nezdar éry Mystopolovy. Hlasy katolického spolku tiskového 46, 1915, č. 1.
Díl VII. Vzestup katolicismu a konec husitismu. Hlasy katolického spolku tiskového 46, 1915, č. 3.