Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl II. Část I. O dějepisných knihách Nového Zákona.

Sýkora Jan Ladislav, 1907
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Dědictví Sv. Prokopa, sv. 47. Žádná další část dílu II. neexistuje.