Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Učebnice našich škol ve světle pravdy

Tauber Otakar, 1925
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola