Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta duše k Bohu. Putovanie mysle k Bohu. Itinerarium mentis in Deum.

Bonaventura de Balneoregio, svatý, 1949
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Latinsky, česky a slovensky. Dominikánská edice Krystal, sv. 5. Slov. Lucký Metod, 1949.