Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O učení modernistů: encyklika J. S. Papeže Pia X. "Pascendi dominici gregis"

Smolík Václav, 1911
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Dědictví sv. Prokopa, sv. 52. Obsáhlý a srozumitelný výklad encykliky doprovázený jejím latinským a českým textem; podrobný a zajímavý rozbor učení modernistů. Na několika internetových stránkách je ke stažení trochu upravovaný a zkrácený dotisk; Knihovna Libri nostri má v tomto regále přesné původní vydání. Připojujeme zmíněný dotisk v textovém tvaru – lze hledat buď v něm textově, anebo v naší naskenované základní knize podle obsáhlého rejstříku.