Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Tomíško Čeněk Maria


Jsme v rukou Božích. O Boží prozřetelnosti

Tomíško Čeněk Maria, 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore


Kněz jinochům

Tomíško Čeněk Maria, 1946
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů


Žena a kněz

Tomíško Čeněk Maria, 1944
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

V r. 1946 vyšlo ještě 2. vyd.


Čistým mládím k manželství nebo ke kněžství

Tomíško Čeněk Maria, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Předneseno na III. pracovním dni pro knězská povolání, který se konal v arcibiskupském semináři v Praze-Dejvicích dne 2. února 1941: "Světlo všem!"


Dětským duším

Tomíško Čeněk Maria, 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky

Promluvy pro katolické dětské besídky a junácké oddíly; 3. rozšířené vydání. Ve dvou částech: 1. Od začátku školního roku před postní dobu. 2. Od začátku postní doby do konce prázdnin + dodatek.


Ježíškovo sluníčko. Marie Lucie Chausset de Lambert 1920 – 1926.

Tomíško Čeněk Maria, 1934
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Školské sestry OSF, sv. 33. Podruhé: Hradec Králové, Družstevní nakladatelství, 1943. Orig. Lucette: 1920 – 1926. Marmoiton Victor, 1927 (pozdější uprav. vyd. až do r. 1948).
Ctih. Maria Lucia Chausset, * 27. 1. 1920 Montelier, † 24. 3. 1926 Montelier v pověsti svatosti (http://www.santiebeati.it/dettaglio/94438).


P. Stanislav Vydra S. J. – biografie a bibliografie

Vydra Stanislav, Benetka Bořivoj, Tomíško Čeněk Maria, 1938
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

1. Viz P. Stanislav Vydra. Učitel, kněz a vlastenec. Benetka Bořivoj, 1938 – životopis a bibliografie,Vítězové 0510 v pododdělení 1301 Soustavné přehledy světců.
2. Viz Jesuité a národní kultura. 300 let od příchodu jesuitů a založení gymnasia v Hradci Králové. Vydra Stanislav, Tomíško Čeněk Maria, Kubíček Emanuel, 1936 v pododdělení 1506 Boj s reformací a dřívějším protestantismem.
3. Svazek Kázání svátečních, která na rozličných místech, obzvláštně v slavných městech Pražských držel Stanislav Vydra, Císařo-královský Professor matematického umění na vysokých školách Pražských, a běžícího roku Philosophicae Facultatis Decanus. Vydra Stanislav, 1799.


Jesuité a národní kultura. 300 let od příchodu jesuitů a založení gymnasia v Hradci Králové.

Vydra Stanislav, Tomíško Čeněk Maria, Kubíček Emanuel, 1936
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Sborník obsahuje mj. překlad životopisu B. Balbína od Stanislava Vydry, životopis P. Vydry a P. Františka Švendy od P. Tomíška a zejména vynikající studii od E. Kubíčka "Národní vědomí českých jesuitů po dobu Balbínovu"; do Knihovny zařazen na doporučení čtenáře V.