Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Thomas de Aquino, svatý


Catena aurea in Matthaeum. Catena aurea in Marcum.

Thomas de Aquino, svatý, 1871
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis

Opera omnia. sv. 16.


Catena aurea in Lucam. Catena aurea in Ioannem.

Thomas de Aquino, svatý, 1876
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis

Opera omnia, sv. 17.


In Vetus Testamentum: 1. Super Iob 2. Super Psalmos. 3. In Canticum. Commentaria cursoria: 1. Super Isaiam1.

Thomas de Aquino, svatý, Aegidius de Roma, Haimo Altissiodorensis, 1876
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis

Opera omnia, sv. 18. Druhý a třetí autor se týká – a to jen dle moderních náhledů – jen Cantica Canticorum.


Commentaria cursoria: 2. Super Isaiam2. 3. In Jeremiam. In Novum Testamentum: 1. Super Matthaeum. 2. Super Ioannem1.

Thomas de Aquino, svatý, 1876
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis

Opera omnia, sv. 19.


In Novum Testamentum: 2. Super Ioannem2. In Epistolas S. Pauli: 1. Super Romanos. 2. Super I ad Corinthios1.

Thomas de Aquino, svatý, 1876
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis

Opera omnia, sv. 20.


In Epistolas S. Pauli: 1. Super I ad Corinthios2. 2. Super II ad Corinthios. 3. Super Gal. 4. Super Eph. 5. Super Philip. 6. Super Col. 7. Super I, II Thes. 8. Super I, II Tim. 9. Super Tit. 10. Super Philem. 11. Super Epistolam ad Hebraeos.

Thomas de Aquino, svatý, 1876
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis

Opera omnia, sv. 21.


Summa proti pohanům – Summa contra gentiles divi Thomae Aquinatis

Thomas de Aquino, svatý, 1846
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

(název pokračuje:) angelici et v. ecclesiae doctoris ordinis praedicatorum quatuor tributa libris de veritate catholicae fidei, editio regens partenopeia ceteris cunctis accuratius a mendis expurgata; Volumen unicum complectens lib. I, II, III et IV nec non dissertationem praeviam P. Bernardi Mariae de Rubeis eiusdem ordinis. Publikace sestává ze čtyř knih. Ke každé jsme dozadu připojili přesný latinský text a za něj ještě český překlad. Oba tyto přídavky jsou volně dostupné na internetu, nejsou ovšem paralelní jako u Theologické summy téhož autora v pododdělení 030101.


Theologická summa – Summa theologiae

Thomas de Aquino, svatý, 1940
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Volne dostupné na internetu; paralelní český a latinský text.


Abecední seznam věcí obsažených v Theologické Summě a častěji potřebných pro život.

Thomas de Aquino, svatý, Habáň Metoděj Petr, 1940
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Dominikánská edice Krystal, sv. ?. Pozn. k autorství – v knize je uvedeno "sestavili dominikánští bohoslovci v Olomouci", NK ČR píše "profesoři dominikánského bohovědného učiliště", konečnou odpovědnost ovšem má P. PhDr. ThDr. Metoděj Habáň OP, který byl v té době provinciálem.


De regimine principum ad regem Cypri et De regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae

Thomas de Aquino, svatý, 1924
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Poté, co v myslích lidí zdomácněl ďábelsky chytlavý názor lidské zrůdy Jean-Jacquese Rousseaua, že člověk je od přirozenosti dobrý, a že tedy všichni lidé jsou bratři, a konečně i dnešní, že Bůh je nejen tvůrce, ale i otec všech (instrumentalizace otcovství a člověka vůbec) a že tedy nejlepší formou vlády je, když si tito lidé sami zvolí své vedení, neuškodí podívat se na to, jak se to má s vládou jinou, dobrou. Doplňujeme českým překladem prvních dvou ze čtyřech knih, uvedeným v brožuře Sousedík Stanislav, Texty ke studiu dějin středověké filosofie, 1994; název to, pokud jde o sv. Tomáše, pro tuto dobu vskutku příznačný: je třeba jej studovat, ne však realizovat. Absolutní monarchie s monarchou jmenovaným duchovní katolickou mocí? Kam by to studentíci-"filosofové" dospěli? Navíc kvůli autorským právům nemůžeme ani tuto polovinu českého překladu spisu zatím zveřejnit ... Doplňujeme statí Nauka o státu politickém sv. Tomáše Aquinata. Bílý Jan, ČKD 1877, č. 2, str. 81 – 95, a č. 3, str. 195 – 208.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.
  • SvTomasVlada-r1.pdf, 3.2 MB    
  • BilyNauOStaPoli-r0.pdf, 819 kB    

Sv. Tomáše Akvinského spisek O byti a bytnosti a jeho eminenci sv. ř. c. knížete kardinála Josefa Pecciho výklad vlašský.

Thomas de Aquino, svatý, Pecci Giuseppe, Votka Jan Křtitel, 1887
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

Do češtiny přeložili P. Votka Jan Křtitel S. J. a Vojáček Václav. Divi Thomae Aquinatis opusculum De ente et essentia et eminentissimi principis Josephi S. R. E. Cardinalis Pecci (S. J.) commentarius italicus, in linguam slavo-bohemicam verterunt Joannes B. Votka S. J., Venceslaus Vojáček. Dědictví sv. Prokopa, sv. 27. Pozn.: Mladší bratr Giuseppa, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, se stal papežem (přijal jméno Lev XIII.) a jmenoval Giuseppa kardinálem. Oba r. 1879 zahájili v Církvi éru novotomisnu, která však byla v polovině 60. let 20. stol. zastavena. Oba bratři r. 1883 také zahájili novou éru v dějinách Vatikánské knihovny.


Dokonalý duchovní život

Thomas de Aquino, svatý, 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Latinsky i česky. Dominikánská edice Krystal, sv. 19.


Voj andělský. Bratrstvo sv. Tomáše Aquinského a Šestinedělní pobožnost k témuž světci.

Konečný Filip Jan, Thomas de Aquino, svatý, 1891
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Vyšla ještě dvě různá vydání, a to r. 1904 a 1927.


Výklady sv. Tomáše latinsky a česky. 1. Desatero. 2. Apoštolské vyznání víry. 3. Blahoslavenství. 4. Otče náš. 5. Zdrávas Maria.

Thomas de Aquino, svatý, 1897
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

A. Sv. Tomáše Aquinského, učitele andělského, Výklad modlitby Páně. Vaněk Matěj, 1897; připravujeme kvalitnější skeny.
B. S. Thomae Aqunatis, Doctoris Angelici, Ord. Proed. Opuscula Selecta ad Fidem optimarum editionum. Tomus primus. Thomas de Aquino, 1881, 1. De Praeceptis Charitatis et Legis praeceptis. 2. Expositio super Symbolo Apostolorum. 4. Expositio Devotissima Orationis Dominicae. 5. Expositio super Salutatione Angelica. 6. Quomodo intellighur quod sola definitio Nicaeni concilii est unica, et vera possessio fidelium.
C.Blahoslavenství jsou obsažena v Mat 5, 3 – 12 a (spolu s Běda) v Luk 6, 20 – 26. K tomu: a) Commentarium super Matthaeum b) Catena aurea in quatuor Evangelia ba) Expositionem in Matthaeum. bb) Expositionem in Lucam.
Knihu připravujeme.