Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Výklady sv. Tomáše latinsky a česky. 1. Desatero. 2. Apoštolské vyznání víry. 3. Blahoslavenství. 4. Otče náš. 5. Zdrávas Maria.

Thomas de Aquino (svatý), 1897
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

A. Sv. Tomáše Aquinského, učitele andělského, Výklad modlitby Páně. Vaněk Matěj, 1897; připravujeme kvalitnější skeny.
B. S. Thomae Aqunatis, Doctoris Angelici, Ord. Proed. Opuscula Selecta ad Fidem optimarum editionum. Tomus primus. Thomas de Aquino, 1881, 1. De Praeceptis Charitatis et Legis praeceptis. 2. Expositio super Symbolo Apostolorum. 4. Expositio Devotissima Orationis Dominicae. 5. Expositio super Salutatione Angelica. 6. Quomodo intellighur quod sola definitio Nicaeni concilii est unica, et vera possessio fidelium.
C.Blahoslavenství jsou obsažena v Mat 5, 3 – 12 a (spolu s Běda) v Luk 6, 20 – 26. K tomu: a) Commentarium super Matthaeum b) Catena aurea in quatuor Evangelia ba) Expositionem in Matthaeum. bb) Expositionem in Lucam.
Knihu připravujeme.