Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Szúszai Antal


Apologia čili Sústavná obrana základných právd katolíckej viery

Szúszai Antal, 1924
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Publikaci Apologetika, vagyis a katholikus hit alapjainak rendszeres vedelme, 1911, preložil Msgre. Hlinka Andrej (* 27. 9. 1864 Černová, dnes časť Ružomberka, † 16. 8. 1938 Ružomberok).


Cesta charakteru. Príručka sebavýchovy pre katolícku mládež.

Szuszai Antal, 1943
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Mravouka pro žactvo

Orig. A jellem útja – az önnevelés kézikönyve 12 – 17 éves fiúk és leányok számára (1908). Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx. Dar Knihovně, Pán Bůh odplať!