Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Stašek Bohumil


Prozřetelnost Boží a válka

Stašek Bohumil, 1915
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Cyklus promluv o důležitých náboženských otázkách naší doby, které konal v chrámu Páně Sv. Bartoloměje v Plzni Bohumil Stašek.


Papež a právo mezinárodní

Stašek Bohumil, 1917
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 69.


Pod ochranou sv. Michala archanděla. Jubilejní tisková akce českých katolíků při 25letém jubileu trvání Českoslovanské akciové tiskárny v Praze

Stašek Bohumil, 1937
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury


Když křižovali český národ ...

Stašek Bohumil, 1946
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s rasismem

Projevy sídelního kanovníka na Vyšehradě z doby nacismu německého; úvod Václav Vajs, kresby Vojtěch Kubašta.