Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Papež a právo mezinárodní

Stašek Bohumil, 1917
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 69.