Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Spáčil Bohumil


Život Krista Pána podle čtyř evangelií – náčrty rozjímání pro kněze, sv. 1 – 5

Spáčil Bohumil, 1932
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Synopse, harmonizace evangelií

1. Skrytý život Krista Pána. 2. Apoštolský život Krista Pána od počátku veřejného vystoupení až k třetí slavnosti velikonoční. 3. Apoštolský život Krista Pána od třetí slavnosti velikonoční až k poslední jeho cestě do Jerusaléma. 4. Apoštolský život Krista Pána od poslední cesty jeho do Jerusaléma až do počátku jeho utrpení. 5. Umučení a oslavení Krista Pána.


Chceš býti dokonalý? Rozpravy o apoštolském povolání v Tovaryšstvu Ježíšově.

Parnisetti Giovanni Nepomuk, Spáčil Bohumil, 1923
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři


Tovaryšstvo Ježíšovo. Dějiny, práce, ideály.

Spáčil Bohumil, 1939
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Pro kruh přátel dorostu S. J. Autor sice není v brožuře přímo uveden, ovšem je zde odkaz na provinciální prokuraturu, přičemž provinciálem byl v letech 1938 – 1945 právě P. B. Spáčil.


Ze života přátel Krista Pána. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců – vzorů kněží.

Spáčil Bohumil, 1933
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům


Psallite regi nostro – rozjímání na žalmy pro kněze. Sv. I. Předmluva – Úvod – Žalm 1 – 50. Sv. II. Žalm 51 – 100.

Spáčil Bohumil, 1948
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

Sv. I. je z r. 1941 – potom vyšel ještě r. 1948 jako 2. nezm. vyd.


Jesuité

Spáčil Bohumil, Kubíček Emanuel, 1923
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

P. Emanuel Kubíček S. J. napsal hlavní kapitolu Jesuité a národ český.