Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Psallite regi nostro – rozjímání na žalmy pro kněze. Sv. I. Předmluva – Úvod – Žalm 1 – 50. Sv. II. Žalm 51 – 100.

Spáčil Bohumil, 1948
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

Sv. I. je z r. 1941 – potom vyšel ještě r. 1948 jako 2. nezm. vyd.