Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Soldát Alois


O válce po právu přirozeném a mezinárodním

Soldát Alois, 1915
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 65.


O jedinosti a nerozlučnosti manželství

Soldát Alois, 1906
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Manželské právo

(O jedinnosti a nerozlučitelnosti manželství) Vzdělávací knihovna katolická, sv. 41.


Nástin základův a všeobecných zásad společensko-hospodářských – příspěvek katolické mravouky k řešení otázky sociální

Soldát Alois, 1913
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

Dědictví sv. Prokopa, sv. 56.


Bytová otázka dělnická – dějiny a přehled úkolů reformy bytové

Soldát Alois, 1905
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 38. Hledejme v této práci tři zásady: Kterak se může dělník osamostatnit do posice živnostnika, kterak upřednostnit rozvoj vlastních rodinných domků na úkor nájemných bytových "králíkáren", a jak uvést v pohyb stěhování občanů z měst na venkov, tedy opačným směrem, než dnes.


Vzdělávací knihovna katolická – kompletní bibliografie a všechny její svazky

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, Čihák Josef, Merell Jan, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech 70 svazků Vzdělávací knihovny katolické, všech 17 svazků Nové řady (t. j. do r. 1940) a všech pět svazků Druhé Nové řady, vše tedy až do r. 1948. Bibliografie této knihovny je také kompletní: u titulů se uvádí poznámka (např. cena) podle sv. X Nové řady (Staročeské cestopisy do Svaté země. Zachystal František aj. red., 1931).
Před bibliografií je zařazena zpráva Časopis katolického duchovenstva a Vzdělávací knihovna katolická přijaty Jeho Svatostí papežem Lvem XIII. z ČKD 1900, č. 4, str. 288.
Po bibliografii jsou ještě dva články:
1. Vzdělávací knihovna katolická. Pořádají dr. J. Tumpach a dr. Ant. Podlaha. Soldát Alois, ČKD 1896, č. 6, str. 374nn.
2. Bibliotheca eruditionis catholicae. Dirigentibus Dr. Jos. Tumpach et Dr. Ant. Podlaha. Soldát Alois(?), ČKD 1905, č. 3, str. 290 – 293.