Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O jedinosti a nerozlučnosti manželství

Soldát Alois, 1906
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Manželské právo

(O jedinnosti a nerozlučitelnosti manželství) Vzdělávací knihovna katolická, sv. 41.