Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Slabý Josef


Sion a město Davidovo ve světle nejnovějších objevův

Slabý Josef, 1915
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 63.