Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Skočdopole Antonín


Příručná kniha bohosloví pastýřského. Svazek I (1890). Svazek II.

Skočdopole Antonín, 1891
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně

Vydání 2., přeprac. a dopl. Členění: Sv. I. (1: Kniha I. a II.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 30. Sv. II. (2-1: Kniha III. a IV., 2-2: Kniha V. a VI.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 31.


Učebná kniha bohosloví pastýřského

Skočdopole Antonín, 1905
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně


První katechismus náboženství katolického

Skočdopole Antonín, 1890
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

V mocnářství ani u katechismů nebyla uniformita, jak ji známe dnes. Děti si mohly vybrat, kterou pomůcku budou používat, všechny byly přísně a přesně pravověrné, naprosto jasné, srozumitelné. Tak tu byly skvělé tituly, jako je třeba tento – pro úplné začátečníky.


Biblické katechese. Rukověť k vyučování náboženskému na nižším stupni obecné školy.

Skočdopole Antonín, 1882
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Víckrát nevyšlo.


Vypracované katechese k vyučování na středním stupni obecné školy.

Skočdopole Antonín, 1884
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Jediné vyd. Díl II. připravujeme.


Druhý katechismus náboženství katolického

Skočdopole Antonín, 1889
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Který žáček už něco uměl, měl k disposici katechismus o něco podrobnější. A tak v tom starém mocnářství nebyl nikdo – kromě židovských rebelů, neboť protestanti procházeli stejnou výukou jako katolíci – katolicky nevzdělán. Všichni procházeli až do dospělosti neustávající výchovou a výukou, o které dnes můžeme asi jen snít.


Svatováclavský kalendář na obyčejný rok ..., přestupný rok ...

Skočdopole Antonín, 1873
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Kalendáře

Vycházel až do r. 1934. Mimo tuto řadu vydala Československá akciová tiskárna kalendář téhož názvu, jejž připravil Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava: Svatováclavský kalendář na jubilejní rok milenia mučednické smrti světce Václava 1929. Šorm Antonín aj. red., 1928.