Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Učebná kniha bohosloví pastýřského

Skočdopole Antonín, 1905
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně