Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Schaller Marian aj


Temné hodinky

Schaller Marian aj., 1934
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář

Přeložili a liturgickým výkladem doprovodili benediktini emauzští.