Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Temné hodinky

Schaller Marian (aj.), 1934
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář

Přeložili a liturgickým výkladem doprovodili benediktini emauzští.