Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Schaller Marian


Římský misál

Schaller Marian, 1925
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Misály

Ve prospěch Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Latinsko-český misál na neděla a svátky; 1. vydání "Schallerova misálu". Zveřejněno se souhlasem opatství Emauzy (www.emauzy.cz).


Římský misál: úplné vydání

Schaller Marian, 1931
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Misály

Latinsko-český misál na celý liturgický rok, 1. úplné vydání "Schallerova misálu" ještě v péči otce biskupa Antonína Podlahy. Ve prospěch Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999, mimo podíly. Vyšel ještě čtyřikrát: 2. vyd. 1935, 3. vyd. 1940, 4. vyd. 1947 (Bohuslav Rupp) a 5. vyd. 1952 (Česká katolická charita). Zveřejněno se souhlasem opatství Emauzy (www.emauzy.cz).


Temné hodinky

Schaller Marian aj., 1934
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář

Přeložili a liturgickým výkladem doprovodili benediktini emauzští.


Chvalte Pána v nejsvětější Oběti.

Pürner Maria, Schaller Marian, 1937
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

"Ve spojení s římským Misálem, vydaným Opatstvím Emauzským v Praze, uspořádal [a z němčiny přeložil] P. Marian Schaller, OSB." Jako orig. sloužily Lobet den Herrn im heiligen Opfer! Ausgabe A für Katecheten mit einem Geleitwort der Benediktiner zu Ilbenstadt und im Anschluß an ihre Meßbücher der katholischen Kirche. Ausgabe B für Kinder. Vyšly r. 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Liturgie

Schaller Marian, 1933
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 68.