Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ségur Louis Gaston Adrien de


Krátké a důvěrné odpovědi k nejrozšířenějším námitkám proti katolickému náboženství.

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1896
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Jediné vyd.


Praktické poučení o sv. přijímání, pro mládež.

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1935
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Školské sestry OSF, sv. 37.


Praktické poučení o sv. zpovědi, pro mládež.

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1935
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Školské sestry OSF, sv. 36.


Vůdce ke ctnosti a zbožnosti. Pokynutí a naučení mládeži křesťanské.

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1885
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy


Zpověď

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1932
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 173.


Sv. přijímání

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1932
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 174.