Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Zpověď

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1932
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 173.