Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Romain Georges


Inkvisice. O jejím náboženském, politickém a společenském úkolu

Romain Georges, 1901
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Inkvisice

Přeložil pater Vaňous František, vydala Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství.